Επιστρώματα

Ένα επίστρωμα τοποθετείται επάνω σε οποιοδήποτε στρώμα, είτε με σκοπό να το διατηρεί καθαρό, είτε με σκοπό να βελτιώσει την εκτόνωση πίεσης βελτιώνοντας τον ύπνο σας.
Τα επιστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες χρήσεις, όπως για άνεση σε έναν καναπέ ή στο πάτωμα.